Filmy na stiahnutie

01.10.2011 23:14

Radi sledujete filmy? Určite viete, že filmy sú na internete veľmi žiadané. Mnohéod sťahovania filmov často odradí strach z toho, že sťahovanie porušujú zákon.Skutočnosť je však taká, že pokiaľ filmy z internetu sťahujete, žiadny zákonneporušíte. Ak si filmy na stiahnutie zdarma stiahnete, môžete byť bez obáv.Zákon totiž porušuje ten, kto na internet daný film umiestnil, a nie ten, kto hosťahuje.
Je jasné, že sa nejedná o úplne legálny vec. Sťahovanie filmov je zatiaľ úplnelegálna záležitosťou, pretože zákon porušuje ten, kto filmy na internet vkladá.Samotné sťahovanie filmov je však zákonné. Nemusíte sa teda báť, že ichstiahnutím by ste sa dopustili nejakého priestupku a hrozil by Vám postih.Pamätajte - môžete sťahovať, nesmiete vkladať!
Veľký pozor si dávajte na tzv P2P programy, ktoré pracujú na princípe zdieľaniadát. Práve tam je veľký výber filmov. Tieto programy však fungujú na princípezdieľania, takže stiahnuté dáta ponúka ostatným sťahujúcim pre zvýšenie ichrýchlosti. Ak teda chcete tieto programy legálne používať, budete musieť rýchlosť uploadu nastaviť na nulu a teda nebudete nič zdieľať, potom je to zase protietickému kódexu tých, ktorí týchto programov využívajú. Je teda na vás, pre čo sarozhodnete.